Bản đồ, map các địa điểm thăm quan, vui chơi, giải trí hấp dẫn tại Quảng Ngãi

Tìm thấy 1 điểm thăm quan, vui chơi, giải trí hấp dẫn tại Quảng Ngãi

Khu chứng tích Sơn Mỹ
Khu chứng tích Sơn Mỹ
1 bài viết du lịch

Bên cạnh giá trị lịch sử, khu di tích Sơn Mỹ là nơi ghi tội ác điển hình của giặc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, là nơi tưởng niệm 504 đồng bào ta đã ngã xuống, nơi đây còn có giá trị về du lịch.